GDPR PRIVATLIVSPOLITIK

Vi passer på vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartneres data og ved hvor vigtigt det er at leve op til kravene i Persondataforordningen – også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

DATAANSVARLIG:
Vi er dataansvarlig og kontakt vedrørende kundedata og andre registrerede personoplysninger skal ske til virksomhedens COO.

DATA OG FORMÅL:
Vi indsamler og registrerer kun højst nødvendige persondata/almindelige oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere.

Disse oplysninger består i, kontaktpersonens navn, arbejdstelefonnummer og e-mailadresse som må registreres under den virksomhed hvor kontaktpersonen er tilknyttet. Formålet er af legitim interesse, f.eks. kontaktoplysninger på kunder og andre samarbejdspartnere samt oplysninger om kundernes købshistorik. Herudover er formålet at kunne opfylde kontrakter / aftaler ifm. levering af varer eller ydelser.

Oplysningerne stammer fra samarbejdspartnere og evt. fra kontaktpersonen selv. Ifm. bearbejdning af nye potentielle kunder kan de almindelige oplysninger evt. være hentet fra hjemmesider eller offentlige tilgængelige databaser.

BEHANDLING OG HJEMMEL:
Persondata i forbindelse med kontaktoplysninger på kunder og samarbejdspartnere samt kunders købshistorik og informationer til brug for opfyldelse af kontrakter/aftaler behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet.

OPBEVARING AF OG ADGANG TIL DATA:
Kunde- og persondata registreres i virksomhedens ERP-system og CRM-database. Informationer ifm. tilbudsgivning og kontrakter/aftaler opbevares og hostes på cloud-løsning samt registreres i virksomhedens CRM-database. Alle informationer opbevares under forsvarlig sikkerhed.

Alle medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale henhørende under ISO 9001:2015 certificering.

RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE OG SLETNING:
Den registrerede kontaktperson har ret til at få indsigt i og få berigtiget, eller slettet de persondata, som virksomheden ligger inde med. Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysningerne udleveres. Når oplysninger er udleveret, kan personen tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder.

OPLYSNINGER OM DE ANSATTE:
Den ansatte kan til enhver tid se de oplysninger der gemmes. Dette arkiveres i HR modul og GDPR-drev, hvor de relevante ledere har adgang til.

KLAGE:
Er en registreret kontaktperson ikke tilfreds med behandlingen af persondata, kan der klages til virksomhedens COO, den daglige kontaktperson eller en relevant leder. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Peter Rosenkrands
CEO

© PROPLAST A/S - Tidligere Knudsen Extrusion ApS